Nạp Xu Đăng Ký Fanpage Hội Nhóm TOP >>>

Tin tức

Trang chủ > Tin tức

[Sự Kiện] Mở Server

Thứ 1 ngày 08/08/2016

1.Nạp Tích Lũy


Thời gian: 7 ngày kể từ thời gian mở server

Nội dung: Trong thời gian diễn ra hoạt động người chơi nạp tiền đến mốc nhất định nhận phần thưởng tương ứng

Phần thưởng:    

 

 

2.Nạp tích lũy


Thời gian: 7 ngày kể từ thời gian mở server 

Nội dung: Hàng ngày người chơi nạp tiền đến mốc nhất định nhận phần thưởng tương ứng, qua ngày sự kiện reset trở lại ban đầu

Phần thưởng:    

 

 

3.Tọa Kỵ Thăng
 

Thời gian: 3 ngày kể từ thời gian mở server

Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện toàn bộ người chơi thăng cấp tọa kỵ đến mốc nhất định nhận phần thưởng tương ứng

Phần thưởng: 

 

   

 

4.Cánh Thăng 
 

Thời gian: 3 ngày kể từ thời gian mở server 

Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện người chơi tăng cấp cánh đến mốc nhất định đều nhận được phần thưởng có giá trị 

Phần thưởng:    

 

 

5.Toàn Dân Thu Thập

 

Thời gian: 7 ngày kể từu thời gian mở server

Nội dung: Trong thời gian hoạt động đánh quái thu thập vật phẩm, thu thập đủ vật phẩm sẽ đổi thưởng. Người chơi sẽ có 99 lần đổi quà

Phần thưởng: 

 

 

6.Boss Toàn Dân

 

Thời gian: 7 ngày kể từ thời gian mở server

Nội dung: Trong thời gian mở server giết Boss chỉ định được nhận thưởng

Phần thưởng: Bạc

 

7.Thần Binh Thăng

 

Thời gian: Ngày thứ 2 khi bắt đầu từu thời gian mở server, sự kiện sẽ diễn ra trong 2 ngày

Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện người chơi tăng cấp thần binh đến mốc nhất định đều nhận được phần thưởng có giá trị

Phần thưởng:

 

 

8.Ma Võ Thăng 

 

Thời gian: Ngày thứ 3 khi bắt đầu từu thời gian mở server, sự kiện sẽ diễn ra trong 3 ngày

Nội dung: Trong thời gian diễn ra hoạt động tất cả người chơi tăng cấp vũ khí Mã Võ đến mốc nhất định đều nhận được phần thưởng tương ứng

Phần thưởng: 


Ma Võ Song Đao  

 

 

 

Ma Võ Cung Tiễn

 

Tin liên quan