Danh sách máy chủ

Trấn Yêu Tháp

Giới thiệu: Bạn muốn có nơi để treo máy, muốn được nhận được nhiều đạo cụ, Trấn Yêu Tháp là nơi để bạn làm được điều đó. Người chơi đạt cấp 99 sẽ mở tính năng này.

 

Trấn Yêu Tháp phân theo cấp độ người chơi

 

Thời gian: Vĩnh viễn

 

Quy tắc:

Trấn yêu tháp có 70 tầng, mỗi tầng có quy định cấp độ nhất định.

Kích sát quái trong trấn yêu tháp sẽ nhận được nhiều EXP và đạo cụ, số tầng càng cao quái càng mạnh.

Mỗi ngày người chơi có 6h để tham gia Trấn yêu tháp.

Kích hoạt VIP Hoàng Kim sẽ thêm 1h tham gia

 

Phần thưởng: Thuộc Tính Đơn, Lục Tinh Đơn, Binh Hồn Phù, Mảnh Pháp khí,....

 

Đánh quái trong Trấn Yêu Tháp nhận đạo cụ

 

Chơi game quá 180 phút một ngày sẽ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe.